image

Stavovi mladih prema rodnim I društvenim normama, razvoju I ljudskoj bezbednosti na Kosovu

Kategorija: Video

Tags: #EDUCATION

UNDP Kosovo je nedavno objavio studiju koja nastoji da doprinese boljem razumevanju stavova i zabrinutosti mladih o obrazovanju, razvoju, mogućnostima, migracijama, društvenim normama i ljudskoj bezbednosti. Studija je zasnovana i na kvantitativnoj i na kvalitativnoj analizi, koja objedinjuje istraživanje sprovedeno širom Kosova i sedam detaljnih diskusija u fokus grupama sa mladim ljudima i organizacijama civilnog društva. Studija je zasnovana na reprezentativnom uzorku mlade populacije Kosova I prva je takve vrste i veličine na Kosovu.

Izveštaj o stavovima mladih prema rodnim i društvenim normama, razvoju i ljudskoj bezbednosti na Kosovu izradio je Institut Riinvest za Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu, a finansirao je UNDP Funding Windows (Luksemburg, Republika Koreja, Švedska).

 U videu vam donosimo neke od najzanimljivijih podataka. Za kompletan izveštaj posetite veb stranicu UNDP Kosova.