image

Poziv za Nominacije: Nagrade za Izgradnju Poverenja 2024

Kategorija: Vesti
Organizacije: NVO NSI
Tags: #MEDIA #YOUTH #TECHNOLOGY

Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu sa zadovoljstvom otvara poziv za nominacije za nagrade za izgradnju poverenja 2024!

Ove godine nastavljamo našu tradiciju prepoznavanja izuzetnih graditelja poverenja u kategorijama digitalne inovacije, medija i aktivizma mladih. Naš cilj je da odamo priznanje, podržimo i proslavimo pojedince i organizacije koje su posvetile svoje vreme i energiju unapređenju agende izgradnje poverenja na Kosovu.

Koga možete nominovati:

  • Pojedince
  • Grupu pojedinaca
  • Neformalne građanske inicijative
  • Organizacije civilnog društva

Dozvoljeno je samopredlaganje!

Proces Nominacije: Nominacije treba podneti putem online obrasca za prijavu do 10. aprila 2024. godine. Međutim, molimo vas da imate na umu da pojedinci koji su prethodno primili Nagrade za izgradnju poverenja ne mogu biti nominovani za razmatranje. Takođe želimo da naglasimo da su samo pojedinci i organizacije koje su doprinele agendi izgradnje poverenja na Kosovu kvalifikovane za nominaciju.


Proces Selekcije: Poziv za nominacije je inkluzivan i otvoren za sve. Nakon prijema prijava za nominaciju, komisija za selekciju će izabrati 3 do 5 kandidata za svaku kategoriju na osnovu doprinosa koje dobijemo. Poslednji korak uključuje online glasanje, gde će javnost izabrati pobednika za svaku kategoriju.