image

Graditelji poverenja u sferi digitalnih inovacija: Razvoj VocUp platforme

Kategorija: Blog
Organizacije: Voc Up
Tags: #TECHNOLOGY

Možete li nam reći više o sistemu vrednosti koji je vaš tim stvorio kroz vašu platformu za digitalne inovacije?

Kada smo došli na ideju da kreiramo VocUp platformu za učenje jezika bili smo sigurni da ona ne treba da bude samo online alat za učenje jezika, već pre svega mesto koje okuplja sve one koji veruju u jednakost medju ljudima. Cilj koji smo pred sebe postavili bio je, ne samo da neko (kome to institucije nisu omogućile) stekne jezičke veštine, već da humanizujemo ljude koji žive pored nas, a ne govore našim jezikom.

Živimo u digitalnom dobu. To nije izolovani deo života svakog od nas, to je integralni deo nas. Informacije, emocije, strahove, ljubav, mržnju, radost, tugu… sve to konzumiramo i razmenjujemo kroz digitalin svet. Zato je VocUp bio izazov. Recept je prilično jednosavan. Sve naše vrednosti, od prava na jezik, rodnu ravnopravnost, podizanje ekološke svesti, kulture i tolerancije obradjujemo kroz prizmu učenja jezika. Npr kako se kaže “stop nasilju”. Danas, sa punom odgovornošću, mogu reći da je VocUp postao socijalni fenomen Kosova jer se pokazalo da su ljudi koji žele da nauče jezik svojih komšija, gotovo u ogromnom broju, ljudi koji imaju visok senzibilitet na nepoštovanje bilo kog naprednog prava.

Šta za vaš tim znači dobijanje Nagrade za izgradnju poverenja na Kosovu?

Malo je reći da smo ponosni i retko propustimo priliku da se pohvalimo ovako velikom nagradom. Njen značaj je u nekoliko aspekata.

Prvo, dobili smo je od kolega, ljudi koji veruju u iste vrednosti kao i mi, što je ogromna satisfakcija za nas.

Zatim, ovakvu inicijativu podržava misija nejvećeg autoriteta na svetu – Ujedinjenih nacija, što nam nameće veliku odgovornost za dalji rad.

Međutim, možda naveći značaj za nas leži u nazivu ove nagrade.

 Dobiti priznanje za izgradnju poverenja u vremenu gde se na stvaranju nepoverenja radi gotovo sistematski, za nas je dokaz da smo na dobroj strani čovečanstva.

Prema vašem mišljenju, kako digitalne inovacije doprinose promovisanju međuetničkog dijaloga i pomirenja na Kosovu?

Digitalni sadržaji doprinose stvaranju odnosa medju ljudima baš onoliko koliko je digitalni svet ušao u svakog od nas. Dakle – fundamentalno. Pri tom, mislim i na pozitivne i na negativne sadržaje, ili bolje rečeno i dobronamerne i nedobronamerne. Ljudi komuniciraju na internetu svakoga dana I baš oni čine taj digitalni svet. Nemoguće je da razumete odnos medju zajednicama a da ne sagledate šta se dešava na internetu. U postkonfliktonom društvu kakvo je kosovsko, to je dodatno izraženo. Zato je značaj digitalnih inovacija u promovisanju civilizacijskih vrednosti, kulture dijaloga i pomirenja na Kosov ogroman.

Šta je inspirisalo vas i vaš tim da se fokusirate na stvaranje platforme koja podstiče učenje drugog jezika i promoviše kulturnu razmenu?

Ne treba mnogo mudrosti da se uoči da je nepoznavanje jezika jedna od najvećih barijera medju ljudima na Kosovu. Zbog toga ne znamo puno jedni o drugima iako se konstantno time bavimo. To ne znači da platforma za učenje jezika ima moć da izbriše razlike, čak ni da promeni odnos prema prošlosti ili budućnosti. Ona, medjutim, daje mogućnost da ljudi počnu da razgovaraju. Oni, a ne njihovi predstavnici. Mi ne znamo o čemu pevaju naše pesme, čega se plašimo, čemu se smejemo,…. Bez obzira da li vam olakšava kupovinu u marketu, širi krug prijatelja, povećava šansu za vaš posao ili omogućava da konzumirate tudju kulturu… jezik je saveznik.