image

Ndërtuesit e besimit në Inovacionin Dixhital: Udhëtimi i Platformës VocUp i

Kategori: Blogu
Organizatat: Voc Up
Etiketat: #TECHNOLOGY

Në këtë artikull, ne eksplorojmë rrugëtimin frymëzues të një tjetër fituesi të vitit të parë të Çmimit e Ndërtuesit e besimit në Inovacionin Dixhital, Platforma VocUp në Inovacionin Dixhital. VocUp nuk është thjesht një mjet për mësimin e gjuhës; është një platformë pioniere e inovacionit dixhital e dedikuar për promovimin e barazisë dhe unitetit mes popullit të Kosovës. Nëpërmjet intervistës sonë, ne zbulojmë se si VocUp integron vlera të tilla si të drejtat gjuhësore, barazinë gjinore, ndërgjegjësimin mjedisor dhe tolerancën kulturore në modulet e tyre të mësimit të gjuhës.

A mund të na thoni më shumë për sistemin e vlerave që ekipi juaj ka krijuar përmes platformës suaj të inovacionit dixhital?

Kur na lindi ideja për krijimin e platformës së mësimit të gjuhëve VocUp, ishim të sigurt që ajo nuk duhet të ishte vetëm një mjet për mësimin e gjuhëve online, por mbi të gjitha një vend që mbledh të gjithë ata që besojnë në barazinë mes njerëzve. Synimi që i kemi vënë vetes nuk ka qenë vetëm që dikush (të cilit institucionet nuk ia bënë të mundur) të fitojë aftësi gjuhësore, por të humanizojmë njerëzit që jetojnë pranë nesh dhe nuk flasin gjuhën tonë.

Jetojmë në një epokë digjitale. Dhe kjo nuk është pjesë e izoluar e jetës së secilit prej nesh, është pjesë e pandashme e jona. Informacionet, emocionet, frika, dashuria, urrejtja, gëzimi, trishtimi... ne i konsumojmë dhe i shkëmbejmë të gjitha përmes botës digjitale. Kjo është arsyeja pse VocUp ishte një sfidë. Por, receta është mjaft e thjeshtë. Të gjitha vlerat tona, të tilla si e drejta e gjuhës, e drejta për barazi gjinore, rritja e ndërgjegjësimit mbi çështjet mjedisore, kulturore dhe toleranca, ne e përpunojmë përmes prizmit të mësimit të gjuhës. Për shembull, si thuhet "stop dhunës". Sot, me përgjegjësi të plotë, mund të them se VocUp është bërë një fenomen social në Kosovë, sepse doli se njerëzit që duan të mësojnë gjuhën e fqinjëve të tyre, pothuajse në numër të madh, janë njerëz që kanë një ndjeshmëri të lartë ndaj mosrespektimit të ndonjë të drejte të avancuar.

Çfarë do të thotë për ekipin tuaj marrja e Çmimit  për Ndërtimin e Besimit?

Jemi shumë krenarë dhe rrallëherë humbasim një mundësi të lavderohemi me një çmim kaq të madh. Rëndësia e tij është në disa aspekte.

Së pari, e kemi marrë nga kolegët, nga njerëzit që besojnë në të njëjtat vlera si ne, që është një motivim i madh për ne.

Më pas, kjo iniciativë mbështetet nga misioni i autoritetit më të madh në botë - nga misioni i Kombeve të Bashkuara, dhe kjo na imponon një përgjegjësi të madhe për punë të mëtejshme.

Megjithatë, ndoshta rëndësia më e madhe për ne qëndron në emrin e këtij çmimi.

 Marrja e njohjes për ndërtimin e besimit në një kohë ku mosbesimi po krijohet pothuajse sistematikisht, për ne është një provë se jemi në anën e mirë të njerëzimit.

Sipas mendimit tuaj, si kontribuon inovacioni digjital në promovimin e dialogut dhe pajtimit ndëretnik në Kosovë?

Përmbajtja digjitale kontribuon në krijimin e marrëdhënieve midis njerëzve po aq sa bota digjitale ka hyrë në secilin prej nesh. Pra - në mënyrë thelbësore. Me këtë, nënkuptoj përmbajtje pozitive dhe negative, ose më mirë të them, përmbajtje me qëllim të mirë dhe me qëllim të keq. Njerëzit komunikojnë në internet çdo ditë dhe ata përbëjnë botën digjitale. Është e pamundur të kuptosh marrëdhëniet midis komuniteteve pa parë se çfarë po ndodh në internet. Në një shoqëri post-konfliktuale siç është Kosova, kjo është edhe më e theksuar. Kjo është arsyeja pse rëndësia e inovacioneve digjitale në promovimin e vlerave të qytetarimit, kulturës së dialogut dhe pajtimit në Kosovë është e madhe.

Çfarë ju frymëzoi ju dhe ekipin tuaj që të përqendroheni në krijimin e një platforme që inkurajon mësimin e një gjuhe tjetër dhe promovon shkëmbimin kulturor?

Nuk duhet shumë mençuri për të parë se mungesa e njohjes së gjuhës është një nga barrierat më të mëdha në mesin e njerëzve në Kosovë. Për këtë arsye ne nuk dimë shumë për njëri-tjetrin edhe pse merremi vazhdimisht me të. Kjo nuk do të thotë se platforma për mësimin e gjuhëve ka fuqinë për të fshirë dallimet ose për të ndryshuar marrëdhënien me të kaluarën ose të ardhmen. Megjithatë, ajo u jep mundësinë njerëzve që të fillojnë të flasin. Ata, jo përfaqësuesit e tyre. Ne nuk e dimë se për çfarë janë këngët tona, çfarë kemi frikë, çfarë na bën të qeshim... Pavarësisht nëse e bën më të lehtë blerjen në treg, e zgjeron rrethin e miqve, rrit shanset për gjetjen e punës apo ju lejon të konsumoni kulturën e të tjerëve... gjuha është aleate.