ANIBAR

ANIBAR

Veb stranica:

#HUMAN RIGHTS #YOUTH

Projekti

# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
272 Mladi za promene In Progress ATRC
USAID
ANIBAR
Peć , Klina , Istok , Ðakovica , Dečani 01, July 2019 01, July 2020 #YOUTH
711 Ljudska prava u animiranom filmu: problematična istorija i zbunjujuća savremenost Completed ANIBAR
Sida
CDF
Širom Kosova

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP