Projekti

# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
256 Osnaživanje žena da traže svoja nasledna prava Completed USAID
BIRN
ATRC
Širom Kosova 01, April 2018 01, April 2019 #GENDER EQUALITY
257 Osnaživanje žena da traže svoja nasledna prava Completed USAID
BIRN
ATRC
Širom Kosova 01, April 2018 01, April 2019 #GENDER EQUALITY
258 Osnaživanje žena da traže svoja nasledna prava Completed ATRC
USAID
BIRN
Širom Kosova 01, April 2018 01, April 2019 #GENDER EQUALITY
259 Podizanje svesti građana o ženskim imovinskim i naslednim pravima Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Vitina , Kamenica , Gnjilane 01, April 2018 01, February 2019
260 Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima protiv rodno zasnovanog nasilja i sprečavanju pojave nasilja nad ženama Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Peć , Klina , Istok , Dečani 01, April 2018 01, October 2019 #GENDER EQUALITY
261 Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima protiv rodno zasnovanog nasilja i sprečavanju pojave nasilja nad ženama Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Peć , Klina , Istok , Dečani 01, April 2018 01, October 2019 #GENDER EQUALITY
262 Mimo brojčanog pariteta: Osnaživanje žena, članica skupština u lokalnoj samoupravi In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizren , Priština , Istok , Južna Mitrovica , Kamenica 01, July 2019 01, July 2020 #GENDER EQUALITY
263 Mimo brojčanog pariteta: Osnaživanje žena, članica skupština u lokalnoj samoupravi In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizren , Priština , Istok , Južna Mitrovica , Kamenica 01, July 2019 01, July 2020 #GENDER EQUALITY
264 Osnaživanje žena u ekonomiji kroz preduzetništvo In Progress ATRC
USAID
Innovative Community Development Center
Lipljan 01, July 2019 01, April 2020 #GENDER EQUALITY
265 Osnaživanje žena u ekonomiji kroz preduzetništvo In Progress Innovative Community Development Center
ATRC
USAID
Lipljan 01, July 2019 01, April 2020 #GENDER EQUALITY

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP