Fond civilnog društva - Catalytic

Kroz Katalitički fond civilnog društva - u okviru kojeg je jedan od kriterijuma za sufinansiranje projekata unapređenje ravnopravnosti žena i njihovo osnaživanje, UN Habitat je dodelio grantove nevladinoj organizaciji 'Santa Marija' za osnaživanje građanki u skladu sa zahtevima novog regulatornog okvira Kosova (u toku u četiri severne opštine); i NVO-u 'FODEM & ICC' za angažovanje žena i omladine u procesima donošenja odluka u opštinama Vučitrn i Leposavić (još nije započeto). Pročitajte više na: www.facebook.com/InclusiveDevelopmentProgramme