Žene za jednakost i mir na severu Kosova

U cilju poboljšanja rodno odgovornog, inkluzivnog upravljanja, UNMIK je podržao osnivanje Multietničke grupe za zastupanje žena. Pored aktivnog rada sa opštinskim osobljem i političkim strankama, NVO Žensko pravo je, takođe, nastojao da angažuje javnost na podsticanju učešća, odgovornosti i transparentnosti. Multietnička grupa za zastupanje žena se ne fokusira samo na postizanje bolje zastupljenosti žena u javnom i institucionalnom životu, već, takođe, nastoji da ojača ulogu žena u procesima pomirenja. Pročitajte više na: https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Women-for-Equality-and-Peace-in-North-Kosovo-540103506485189/