Povećavanje učešća građana i odgovornosti u lokalnim vlastima na severu Kosova

Opšti cilj projekta je povećati transparentnost i odgovornost lokalne uprave kroz učešće građana. U radu su četiri veb portala i četiri mobilne aplikacije za učešće građana, podržani od službenika za vezu koji su u stanju da efikasno upravljaju upitima građana, a građani su informisani o tome kako da imaju koristi od platformi za e-upravljanje. Pročitajte više na: http://www.ezvecan.com/ https://www.ezubinpotok.com/ http://www.esevernamitrovica.com/ https://www.eleposavic.com/

Organizacije: NVO NSI , PAX
Lokacije: Zvečan , Zubin Potok , Severna Mitrovica , Leposavić
Datum početka : 01, January 2018
Krajnji datum : 01, January 2021
Značavanje: