Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe përgjegjshmëria në qeveritë lokale në veri të Kosovës

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rrisë transparencën e qeverisjes vendore, reagueshmërinë dhe përgjegjshmërinë përmes pjesëmarrjes së qytetarëve. Katër portalet në internet dhe katër aplikacione të lëvizshme për pjesëmarrjen e qytetarëve janë operacionalë, të mbështetur nga oficerë ndërlidhës në gjendje të menaxhojnë në mënyrë efektive kërkesat e qytetarëve, dhe qytetarët janë të informuar se si të përfitojnë nga platformat e qeverisjes elektronike. Lexoni më shumë në: http://www.ezvecan.com/ https://www.ezubinpotok.com/ http://www.esevernamitrovica.com/ https://www.eleposavic.com/

Organizatat: PAX , New Social Initiative
Vendndodhjet: Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq
Data e fillimit : 01, January 2018
Data e përfundimit : 01, January 2021
Etiketat: