Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama

Na kraju dva obrazovna projekta o ljudskim pravima sačinjen je priručnik o obrazovanju o ljudskim pravima, koji, između ostalog, sadrži preporuke o tome kako bolje rešavati diskriminaciju i nasilje u školama. Tokom pripreme priručnika, implementacioni partneri konsultovali su se sa srednjoškolcima, nastavnicima i profesorima koji su glavna ciljna publika za ovaj dokument. Pročitajte više na:https://oek-sinergija.org/mladi-kao-branioci-ljudskih-prava-ka-pozitivnim-promenama-2018-19/ http://ngo-pen.com/