Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre

Në fund të dy projekteve të arsimit për të drejtat e njeriut, u krijua një manual për edukimin e të drejtave të njeriut, i cili, përveç temave të tjera, përfshin rekomandime se si të adresohet më mirë diskriminimi dhe ngacmimi në shkolla. Gjatë përgatitjes së manualit, partnerët zbatues u këshilluan me nxënës të shkollave të mesme, mësues dhe profesorë, të cilët janë audienca kryesore për këtë dokument. Lexo më shumë në:http://ngo-pen.com/ https://oek-sinergija.org/mladi-kao-branioci-ljudskih-prava-ka-pozitivnim-promenama-2018-19/