Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOAD)

Rad sa odabranim opštinama na implementaciji novih propisa o javnom finansiranju OCD i povećanju transparentnosti u raspodeli javnih fondova, kao i participativnim demokratijama na lokalnom nivou. Projekat takođe finansira projekte OCD-a na lokalnom nivou koji odgovaraju lokalnim prioritetima. Pročitajte više: https://bit.ly/2sNqPOM

Organizacije: UNDP , EU , Civilno društvo , Civilno društvo
Lokacije: Širom Kosova
Datum početka : 01, January 2017
Krajnji datum : 01, January 2020
Tags: #HUMAN RIGHTS