Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOAD)

Duke punuar me komunat e përzgjedhura për zbatimin e rregullores së re për financimin publik të OSHC-ve dhe për të rritur transparencën në ndarjen e fondeve publike, si dhe demokracitë pjesëmarrëse në nivel lokal. Projekti gjithashtu financon projekte në nivelin lokal të OSHC-ve duke iu përgjigjur prioriteteve të identifikuara në nivel lokal. Për më shumë lexoni: https://bit.ly/2sNqPOM

Organizatat: UNDP , EU , Shoqëria civile , Shoqëria civile
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Data e fillimit : 01, January 2017
Data e përfundimit : 01, January 2020
Etiketat: #HUMAN RIGHTS