Projekat za poboljšanje pristupa pravosuđu i reformu vladavine prava

UNDP na Kosovu pokrenuo je 23. januara projekat „Poboljšanje pristupa pravdi i reformi vladavine prava“. Projekat, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške preko Kraljevske ambasade Norveške na Kosovu, ima za cilj da podrži reformu u sektoru pravde, poboljša pristup pravdi građanima, promoviše i zaštiti ljudska prava ranjivih grupa, uključujući manjine, žene i deca, i podržavaju pravosudne institucije u povećanju njihove efikasnosti. Pročitajte više na: https://vvv.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/presscenter/pressreleases/2019/01/undp-launches-the-improving-access-to-justice-and-rule- of-lav-re.html