Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit

UNDP në Kosovë nisi në 23 janar projektin "Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi dhe Reforma e Sundimit të Ligjit". Projekti, i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë përmes Ambasadës Mbretërore të Norvegjisë në Kosovë, synon të mbështesë reformën në sektorin e drejtësisë, të përmirësojë qasjen në drejtësi për qytetarët, të promovojë dhe të mbrojë të drejtat e njeriut për grupet në nevojë, përfshirë pakicat, gratë dhe fëmijët, dhe mbështesin institucionet e drejtësisë në rritjen e efikasitetit të tyre. Lexoni më shumë në: https://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/presscenter/pressreleases/2019/01/undp-launches-the-improving-access-to-justice-and-rule- i-ligjit-re.html

Organizatat: UNDP , Royal Embassy of Norway in Kosovo
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #HUMAN RIGHTS