Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima protiv rodno zasnovanog nasilja i sprečavanju pojave nasilja nad ženama

Projekat se fokusira na smanjenje slučajeva nasilja u porodici žena iz romske, aškalijske i egipatske zajednice, obrazovanje žena, mobilizaciju mladih za rešavanje problema porodičnog nasilja, kao i razmenu informacija sa glavnim zainteresovanim stranama o sprečavanju nasilja nad ženama. Pročitajte više na:http://rrograek.org/index.php/resources/puntoria-me-temen-dhuna-ne-baza-gjinore-dhe-dhuna-ne-familje/

Organizacije: ATRC , USAID , RROGRAEK
Lokacije: Peć , Klina , Istok , Dečani
Datum početka : 01, April 2018
Krajnji datum : 01, October 2019
Tags: #GENDER EQUALITY