Mimo brojčanog pariteta: Osnaživanje žena, članica skupština u lokalnoj samoupravi

Cilj projekta je jačanje zagovaranja i aktivnog učešća žena i uključivanja u političke procese, fokusirajući se na lokalni nivo. Pročitajte više na:https://d4d-ks.org/en/activities/beyond-numerical-party-empowerment-women-assembly-members-local-governance/?fbclid=IwAR0PtNj5pavuTa01KLSU4kx27vX24HjBBmFc0eCOWvRFFnAQOt1U_UjKn0o

Organizacije: ATRC , USAID , D4D
Lokacije: Prizren , Priština , Istok , Južna Mitrovica , Kamenica
Datum početka : 01, July 2019
Krajnji datum : 01, July 2020
Značavanje: #GENDER EQUALITY