Nekoliko projekata

Nekoliko projekata kao što su Projekat za bezbednost i sigurnost Kosova, Projekat smanjenja rizika od vatrenog oružja i eksploziva, Inicijativa za smanjenje rizika od katastrofa na Kosovu, Integrisani teritorijalni razvoj 2, Programi aktivnog tržišta rada 2, Regionalni program za lokalni razvoj na Zapadnom Balkanu. Pročitajte više na: https://www.ks.undp.org/

Organizacije: UNDP
Lokacije: Širom Kosova
Tags: #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS