Disa projekte

Projekte të tilla si Projekti i Sigurisë dhe Sigurisë së Kosovës, Projekti për Minimizimin e Eksplozivëve dhe Armëve të Zjarrit, Iniciativa për Reduktimin e Rrezikut të Katastrofave në Kosovë, Zhvillimi i Integruar Territorial 2, Programet Aktive të Tregut të Punës 2, Programi Rajonal për Zhvillimin Lokal në Ballkanin Perëndimor. Lexo më shumë në: https://www.ks.undp.org/

Organizatat: UNDP
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS