Inicijative# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
91 Projekat izgradnje vetroelektrane Selac In Progress Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Južna Mitrovica

#HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT

94 Zdravije Kosovo Completed UNDP
Ministarstvo Zdravlja
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Civilno društvo
Civilno društvo
Širom Kosova 01, January 2018 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT

375 Podrška upravljanju otpadom na Kosovu Completed EU Širom Kosova 01, January 2014 01, January 2018

#ENVIRONMENT

476 Pod jednim nebom Completed UNMIK
UNICEF
United Youth Task Force
NGO PEN
Astronomski klub Kosova
Širom Kosova 01, September 2019 01, February 2020

#YOUTH #ENVIRONMENT

764 Očuvanje biološke raznolikosti kroz Crvenu knjigu životinjskih vrsta na Kosovu Completed Ambasada Švedske Širom Kosova

#ENVIRONMENT

1796 ROMACTED Completed Advancing Together Širom Kosova 01, December 2017 30, June 2020

#HUMAN RIGHTS #YOUTH #COVID-19 #ENVIRONMENT

1824 Green Cross In Progress Balkan Green Foundation Klina

#ENVIRONMENT #EDUCATION #CULTURE

1825 Balkan Energy Prospect Completed Balkan Green Foundation Širom Kosova

#EDUCATION #ENVIRONMENT #OPENDATA

1828 Balkan Green Ideas In Progress Balkan Green Foundation Širom Kosova

#EDUCATION #ENVIRONMENT #YOUTH

1829 Green Rural Deal In Progress Balkan Green Foundation Širom Kosova

#ENVIRONMENT #CULTURE

1830 RISE (Regional Incubator for Social Entrepreneurs) In Progress Balkan Green Foundation Širom Kosova

#EDUCATION #CULTURE #ENVIRONMENT #YOUTH

1831 Balkan Green Academy Completed Balkan Green Foundation Širom Kosova

#EDUCATION #CULTURE #YOUTH #ENVIRONMENT

1832 Environmental Capacity Building on Data use in Kosovo In Progress Balkan Green Foundation Priština

#ENVIRONMENT #OPENDATA

1834 Balkans United for Clean Air In Progress Balkan Green Foundation Širom Kosova

#EDUCATION #MEDIA #ENVIRONMENT

1838 Green Debate Tournament In Progress Balkan Green Foundation Uroševac , Južna Mitrovica , Priština , Lipljan , Peć

#EDUCATION #ENVIRONMENT #YOUTH

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP