Zdravije Kosovo

Opšti cilj projekta je da doprinese smanjenju opterećenja zbog zdravlja životne sredine za zdravlje stanovništva i katalizuje praćenje aktivnosti. Pri tome će projekat doprineti postizanju ciljeva održivog razvoja na Kosovu. Projekat će u ovom kontekstu takođe doprineti Zdravlju 2020, novom okviru evropske zdravstvene politike. Pročitajte više na: http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/operations/projects/environment_and_energy/healthierKosovo.html

Organizacije: UNDP , Ministarstvo Zdravlja , Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja , Civilno društvo , Civilno društvo
Lokacije: Širom Kosova
Datum početka : 01, January 2018
Krajnji datum : 01, January 2020
Tags: #HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT