KCSF: Institucionalni grantovi

kcsf.png | #KCSF

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

Usredsređujući angažman i učešće građana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri čemu: (a) civilno društvo koristi i prema potrebi zahteva priliku učešća u kreiranju javne politike i (b) organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnost .

Institucionalni grantovi imaju za cilj da podrže implementaciju strategija organizacija i paralelno sa jačanjem unutrašnjih organizacionih kapaciteta postanu glas građana u tematskim oblastima koje pokrivaju. Finansijska podrška za rad organizacije je namenjena održavanju organizacija koje su pokretači promena i kako bi delovali i doprineli glavnom društvenom razvoju u njihovoj stručnoj oblasti. Štaviše, institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama da dosledno rešavaju identifikovana pitanja i kad god se pojave, bez potrebe da ih unapred planiraju, kao što je slučaj sa grantovima za projekte. Za organizacioni razvoj se ne može izdvojiti više od 15% ukupnog predloženog budžeta.

Pročitajte više

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

yihr.png

Program razmene mladih

Inicijativa mladih za ljudska prava - Kosovo (IIHR KS) poziva sve mlade da postanu deo Programa za razmenu mladih.

Pročitaj više