Ženska imovinska prava - fikcija ili vladavina prava?

Promovisanje ženskih imovinskih prava kroz unapređenje i jačanje uloge žene u društvu, jačanje kapaciteta i unapređenje saradnje sa lokalnim institucijama. Pročitajte više na:https://www.facebook.com/watch/?v=2608103042751242 http://ceccentar.org/2019/10/14/imovinsko-pravna-pitanja-zena/

Organizacije: ATRC , USAID , CSD
Lokacije: Gračanica , Klina , Istok , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Kamenica , Gnjilane
Datum početka : 15, July 2019
Krajnji datum : 05, July 2020
Tags: #GENDER EQUALITY