Healthier Kosovo

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zvogëlimin e barrës së sëmundjes së lidhur me mjedisin mbi shëndetin e popullatës dhe të katalizojë aktivitetet vijuese. Duke vepruar kështu, projekti do të kontribuojë në arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë. Në këtë kontekst, projekti do të kontribuojë gjithashtu në Shëndetin 2020, kornizën e re të politikave evropiane të shëndetit. Lexoni më shumë në: http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/operations/projects/environment_and_energy/healthierKosovo.html

Organizatat: UNDP , Ministria e Shendetesise , Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor , Shoqëria civile , Shoqëria civile
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Data e fillimit : 01, January 2018
Data e përfundimit : 01, January 2020
Etiketat: #HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT