Platformë e Ndërtimit të Besimit

Premtimet


Pledges / Premtimet / Obećanja

Veprimet flasin më shumë se fjalët. Premtimi është një angazhim i veprueshëm që detajon se si një person do të përfshijë ndërtimin e besimit në punën e tij në një mënyrë të matshme, praktike. Bërja e një zotimi është një parakusht për tu bashkuar me Rrjetin e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës.

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP