Loading...

Mirë se erdhët

Rreth nesh

Kush jemi neNë maj 2018, me mbështetjen e UNKT, UNMIK mblodhi 120 pjesëmarrës që përfaqësonin një sektor të gjerë të shoqërisë kosovare, përfshirë aktorët bazë, mediat, udhëheqësit e të rinjve dhe udhëheqja komunale nga komunitetet shumicë dhe jo-shumicë, për të shkëmbyer perspektiva në ndërtimin e besimit .


Si po e ndërtojmë besimin?
Burime

Twitter

Tweetet e fundit

Forumet, ngjarjet dhe më shumë

Anëtarësohuni në Rrjetin e Ndërtimit të Besimit të Kosovës

Veprimet flasin më shumë se fjalët

Premtimi është një angazhim i veprueshëm që detajon se si një person do të përfshijë ndërtimin e besimit në punën e tij në një mënyrë të matshme, praktike. Bërja e një zotimi është një parakusht për tu bashkuar me Rrjetin e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës.

Shiqoni më shumë
BACK TO TOP