Loading...


Si po e ndërtojmë besimin?
Anëtarësohuni në Rrjetin e Ndërtimit të Besimit të Kosovës

Veprimet flasin më shumë se fjalët

Premtimi është një angazhim i veprueshëm që detajon se si një person do të përfshijë ndërtimin e besimit në punën e tij në një mënyrë të matshme, praktike. Bërja e një zotimi është një parakusht për tu bashkuar me Rrjetin e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës.

Shiqoni më shumë

Burime

Twitter

Tweetet e fundit

Forumet, ngjarjet dhe më shumë

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP