Kush jemi ne

Si filloi gjiedthçka

Platformë e Ndërtimit të Besimit në Kosovë

Në maj 2018, me mbështetjen e UNKT, UNMIK mblodhi 120 pjesëmarrës që përfaqësonin një sektor të gjerë të shoqërisë kosovare, përfshirë aktorët bazë, mediat, udhëheqësit e të rinjve dhe udhëheqja komunale nga komunitetet shumicë dhe jo-shumicë, për të shkëmbyer perspektiva në ndërtimin e besimit .

Mundësuar nga

A school of fish swimming left, and one fish swimming right. It reads "New Social Initiative"

New Social Initiative

The name "UNMIK" in all caps.

Open Data Kosovo

Mbeshtetur nga

The name "UNMIK" in all caps.

United Nations Mission in Kosovo

BACK TO TOP