Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
2 Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOAD) In Progress UNDP
EU
Shoqëria civile
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2020 #HUMAN RIGHTS
6 Disa projekte In Progress UNDP Kosova e gjerë #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
20 Fuqizimi i Rinisë për një të ardhme të begatë dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Mitrovicë e Jugut , Prishtinë , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020 #YOUTH
22 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
41 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, August 2018 01, August 2021 #HUMAN RIGHTS
59 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse Completed UNDP
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Komunat
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, May 2018 01, November 2019
76 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020 #HUMAN RIGHTS
80 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 In Progress UNDP Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2021 #YOUTH #HUMAN RIGHTS
94 Healthier Kosovo Completed UNDP
Ministria e Shendetesise
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Shoqëria civile
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, January 2018 01, January 2020 #HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT
95 Promovimi dhe shtrirja In Progress UNDP
Eco Kosovo
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP