Podizanje svesti građana o ženskim imovinskim i naslednim pravima

Osnaživanje žena o jednakim mogućnostima i pristupu imovinskim i naslednim pravima. Projekat se fokusira na zagovaranje primene Zakona o imovini i podizanje svesti žena i muškaraca o ženskim imovinskim i naslednim pravima zagarantovanim zakonom Kosova. Pročitajte više na:https://www.facebook.com/GruajaHyjnore/posts/2686195284785302 https://www.facebook.com/GruajaHyjnore/

Organizacije: ATRC , USAID , Gruaja Hyjnore
Lokacije: Vitina , Kamenica , Gnjilane
Datum početka : 01, April 2018
Krajnji datum : 01, February 2019
Značavanje: