Inicijative# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
76 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Completed UNDP Dragaš , Štrpce , Vitina 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

157 Šira participacija zajednice za dobro upravljanje i bolje međuetničke odnose Completed UNMIK Vitina , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Kamenica , Gnjilane

259 Podizanje svesti građana o ženskim imovinskim i naslednim pravima Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Vitina , Kamenica , Gnjilane 01, April 2018 01, February 2019

367 Pretvaranje ekonomskih i socijalnih mogućnosti žena u praksu Completed EU
Partners Kosova
Obilić , Kosovo Polje , Vitina 22, March 2017 22, July 2019

#GENDER EQUALITY

509 Izgradnja profesionalnih kapaciteta mladih ljudi u poljoprivrednom sektoru Completed Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK
KCSF
Orahovac , Peć , Istok , Zubin Potok , Podujevo , Južna Mitrovica , Vitina , Kamenica , Gnjilane 01, March 2018 31, December 2019

#YOUTH

586 Poboljšane mogućnosti samozapošljavanja i zapošljavanja u Vitini In Progress Kosova Women for Women
UNDP
Vitina 01, October 2019 01, June 2020

#YOUTH

590 Koreografski plesovi In Progress UNDP
NGO Jonuz Ramadani
Vitina 01, October 2019 01, July 2020

623 Up to Youth In Progress USAID
Global Communities
Klina , Istok , Ðakovica , Vučitrn , Južna Mitrovica , Vitina , Kačanik , Elez Han 01, April 2019 01, April 2024

#YOUTH

670 Radovi na Sali Skupštine opštine, inventarsanje, ozvučenje i IT oprema Completed Ministarstvo administracije lokalne samouprave Vitina 27, February 2019

677 Promocija sektora aromatičnih lekovitih biljaka u Vitini In Progress EU
UNDP
Vitina

767 Oživljavanje zaostavštine Letnice - tragovi Majke Terezije iz Kalkute Completed OSCE Vitina 29, June 2019

#YOUTH

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP