Inicijative


# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
280 Razvoj kapaciteta u sektoru osnovnog obrazovanja na Kosovu (CDBE) In Progress GIZ Kosovo
Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije
Širom Kosova 01, January 2021

281 Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija komunalnih usluga Partially Completed GIZ Kosovo
Regional Cooperation Council (RCC)
Širom Kosova 01, January 2021

282 Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma Partially Completed Regional Cooperation Council (RCC)
GIZ Kosovo
Širom Kosova 01, January 2021

283 Program stažiranja nemačkog preduzeća za zemlje Zapadnog Balkana Completed GIZ Kosovo Širom Kosova

284 Transparentne, efektivne i odgovorne opštine Completed USAID
DAI
Širom Kosova 01, January 2017 01, January 2020

287 Aktivnosti efikasne lokalne uprave In Progress USAID
ICMA
Širom Kosova 01, August 2018 01, August 2023

291 Podrška tinejdžerima nakon škole In Progress USAID
Kosovski edukativni centar (KEC)
Širom Kosova 01, June 2017 01, June 2022

#YOUTH

294 Transformacioni program liderstva (TLP) In Progress USAID
Leadership and Growth Council
Širom Kosova 01, May 2016 01, May 2020

#YOUTH

296 Partnerstvo radne snage u sektoru odeće In Progress USAID
Ministarstvo rada i socijalne zaštite
Kosovo Apparel Marketing Association
Širom Kosova 01, February 2018 01, February 2022

#YOUTH

299 Junior Geeks In Progress US Embassy
InnovationCentreKosovo
Širom Kosova

#YOUTH

302 Ponder: Radionica o kritičkoj medijskoj pismenosti Completed NGO PEN
UNICEF
Innovations Lab Kosovo
Širom Kosova

#YOUTH

304 Generation Unlimited In Progress UNICEF Širom Kosova

#YOUTH

306 Podium In Progress Innovations Lab Kosovo
UNICEF
Širom Kosova

#YOUTH

309 Znaj svoja prava In Progress Innovations Lab Kosovo
UNICEF
Zaštitnik građana
Širom Kosova

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

311 Techstitution In Progress Innovations Lab Kosovo
UNICEF
Širom Kosova

#YOUTH

313 StartUP: Social Venture Workshop In Progress Innovations Lab Kosovo
UNICEF
Širom Kosova

#YOUTH

316 Platforma za volontere Kosova Completed Innovations Lab Kosovo
NGO PEN
UNICEF
Austrian Development Cooperation
Širom Kosova

#YOUTH

317 HERAS - visoko obrazovanje, istraživanje i primenjene nauke Completed Austrian Development Cooperation
Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije
Širom Kosova 01, January 2017 01, January 2019

#YOUTH

319 Deca u procesima donošenja odluka - menjajući se danas i sutra Completed Save The Children Kosovo
Domovik
Severna Mitrovica 01, January 2019 01, December 2019

#YOUTH

320 Podrška aktivnostima promocije i informisanja o izveštavanju o Kosovu Completed UNICEF
Domovik
Severna Mitrovica , Leposavić 01, December 2018 01, May 2019

#YOUTH

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP