Inicijative


# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
25 Program inkluzivnog razvoja In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Severna Mitrovica , Leposavić , Zvečan , Zubin Potok

26 Društvena inkluzija i pomirenje - Kursevi jezika Completed IOM
Kancelarija poverenika za jezike
Center for social initiatives
Širom Kosova

#LANGUAGE

27 Sporazum o uspostavljanju Integrisane baze podataka za slučajeve nasilja u porodici Completed UN Women
Ministarstvo pravde
Ministarstvo rada i socijalne zaštite
Sudski savet Kosova
Tužilački savet Kosova
Kosovska Policija
Širom Kosova 14, March 2019

#GENDER EQUALITY

28 Nacionalni centralizovani sistem krivičnih evidencija In Progress Osnovni sud u Prištini
EU
Priština

#HUMAN RIGHTS

31 Kontinuirano zagovaranje - Jezik In Progress UNHCR Širom Kosova

#LANGUAGE

33 Prevodilački softver kupljen od strane Kancelarije poverenika za jezike Completed Kancelarija poverenika za jezike Priština

#LANGUAGE

34 Projekat smanjenja zaostalih predmeta u Mitrovici/Mitrovicë In Progress UNMIK
Osnovni sud u Mitrovici
Severna Mitrovica , Južna Mitrovica

36 Direktno pružanje pravne pomoći In Progress UNHCR Širom Kosova

#HUMAN RIGHTS

37 Pravda 2020 Completed UNKT Širom Kosova 01, February 2019 01, June 2019

#HUMAN RIGHTS

40 Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa (KoSEJ) In Progress Savet Evrope
EU
Tužilački savet Kosova
Ministarstvo pravde
CEPEJ
Sudski savet Kosova
Širom Kosova

#HUMAN RIGHTS

41 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Severna Mitrovica , Južna Mitrovica 01, August 2018 01, August 2021

#HUMAN RIGHTS

47 Fokusirana programska podrška In Progress UNHCR Širom Kosova

#HUMAN RIGHTS

58 Kontinuirano zagovaranje - Strategija za zajednice i povratak - Prava svojine i pravni lekovi In Progress UNHCR Širom Kosova

#HUMAN RIGHTS

59 Dijalog između zajednica kroz inkluzivno očuvanje kulturnog nasleđa Completed UNDP
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Opštine
Civilno društvo
Širom Kosova 01, May 2018 01, November 2019

60 Radionice In Progress UNFPA Širom Kosova

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

61 Radionice In Progress UNFPA Širom Kosova

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

62 Jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici In Progress Savet Evrope
Kosovska akademija pravde
National Coordinator against Domestic Violence
Ministarstvo rada i socijalne zaštite
Širom Kosova 01, January 2019 01, January 2021

#HUMAN RIGHTS

63 Radionice In Progress UNFPA Širom Kosova

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

66 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Completed IOM Dragaš , Priština , Severna Mitrovica , Južna Mitrovica , Uroševac 01, January 2017

#YOUTH

67 Podsticanje demokratske kulture i raznolikosti u školama Completed Savet Evrope
EU
Širom Kosova

#YOUTH

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP