Inicijative


# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
221 Robust monitoring In Progress EULEX Širom Kosova 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

222 Dani skupštine Completed NDI
USAID
Skupština Kosova
Širom Kosova

223 Inicijativa za brzi uticaj In Progress OSCE
Civilno društvo
Zvečan 01, November 2019

224 Nedelja žena In Progress NDI Širom Kosova

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

227 Nedelja žena In Progress NDI Širom Kosova

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

228 Poboljšanje inkluzije diplomaca iz nevećinskih zajednica u centralnoj i lokalnoj administraciji na Kosovu Completed German Embassy
CPT
Gračanica , Zvečan , Zubin Potok , Severna Mitrovica , Leposavić , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot

#YOUTH

229 Povećati odgovornost institucija lokalne samouprave u severnom delu Kosova In Progress Britanska ambasada
NVO Aktiv
Zvečan , Zubin Potok , Severna Mitrovica , Leposavić

231 Akademija liderstva - Osnaživanje žena za proces donošenja odluka In Progress GIZ Kosovo
Forum za liderstvo i diplomatiju
Širom Kosova

#GENDER EQUALITY #YOUTH

235 Izgradnja jakih i otpornih zajednica u Mitrovici In Progress NGO Mundesia
Open Data Kosovo
Community Building Mitrovica
Severna Mitrovica , Južna Mitrovica 01, January 2018 01, January 2021

#YOUTH

236 Fond za prekogranične istražne priče In Progress BIRN Širom Kosova

#HUMAN RIGHTS

238 Zaposlenje kroz promociju izvoza - CETEP In Progress Sida
Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo
InnovationCentreKosovo
GIZ Kosovo
Ambasada Švedske
Širom Kosova

239 Škola novih medija In Progress NDI Širom Kosova 01, April 2018 01, April 2023

#YOUTH

241 Prednost različitosti Completed UNMIK
Gračanica online
Priština , Gračanica , Peć , Štrpce , Novo Brdo , Kamenica 08, January 2020 15, June 2020

242 Decentralizacija i opštinska podrška In Progress DEMOS Širom Kosova 01, January 2018 01, January 2021

244 Podrška Kapacitetima za reagovanje u sprečavanju katastrofa i oporavak regiona Severne Mitrovice Completed UNDP
Domovik
Zvečan , Zubin Potok , Severna Mitrovica , Leposavić 01, September 2018 01, March 2019

#GENDER EQUALITY

245 Zalažemo se za decu - Transformišemo budućnost Completed EU
Domovik
Zvečan , Zubin Potok , Severna Mitrovica , Leposavić 01, December 2018 01, June 2019

#YOUTH

246 Jačanje kapaciteta aktera u zajednici za komunikaciju sa žrtvama Completed NVO Aktiv
Kanadski fond za lokalne inicijative
Zvečan , Zubin Potok , Severna Mitrovica , Leposavić

#GENDER EQUALITY

247 Mitrovica Društveni klub In Progress NVO Aktiv
KFOS
Širom Kosova 01, October 2019

248 Povećanje zagovaračkog potencijala organizacija civilnog društva kosovskih Srba In Progress NVO Aktiv
NED
Širom Kosova 01, October 2019 01, October 2020

249 Stvaranje dvojezičnog Kosova In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
NVO Aktiv
Širom Kosova

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP