Ballafaqimi me trashëgiminë e konflikteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë progresin pozitiv në trajtimin e çështjeve ekzistuese të trashëgimisë së konflikteve dhe ka për qëllim ndërtimin e pajtimit të qëndrueshëm midis dy palëve. Lexo më shumë në:https://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/MissingPersons/Missing%20persons_project%20document.pdf

Organizatat:
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Data e fillimit : 01, November 2018
Data e përfundimit : 31, March 2021
Etiketat: