Nisma e ndikimit të shpejtë

OSCE mbështeti përmes përbërësit të nismës "Ndikim i shpejtë", nismë e komunës Zveçan për të përmirësuar kapacitetet e stafit të zhvillimit ekonomik në mënyrë që të fillojë zhvillimin e Strategjisë për zhvillimin ekonomik. Lexo më shumë në: https://www.osce.org/mission-in-kosovo

Organizatat: OSCE , Shoqëria civile
Vendndodhjet: Zveçan
Data e fillimit : 01, November 2019
Etiketat: