Përkrahje programore e fokusuar

UNHCR-i përmes projekteve të tij të zbatuara nga organizata partnere është duke ngritur vetëdijen për sistemin gjyqësor dhe mjetet juridike që i drejtohen personave të zhvendosur brenda vendit dhe të kthyerit vullnetarë. Lexo më shumë në:https://www.unhcr.org/see/where-we-work/kosovo

Organizatat: UNHCR
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #HUMAN RIGHTS