Kuptimi i qeverisë

Ky projekt synon të pajisë qytetarët, shoqërinë civile dhe mediat me mjetet e nevojshme për të nxitur të dhëna të hapura për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike dhe nxitjen e angazhimit të qytetarëve në hartimin e politikave. Lexoni më shumë në: https://opendatakosovo.org/portfolio/understanding-government/

Organizatat: German Marshall Fund , Open Data Kosovo
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: