Biseda me Hiljmnijeta Apuk - Veljko Samardzic

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

Arda 611.jpg

‘Seksioni i artë' i Ardas - violinat, sinqeriteti dhe respekti

Pavarësisht nga nacionaliteti, feja, është e rëndësishme që ne të respektojmë njëri-tjetrin dhe gjithçka do të jetë në rregull.

Lexo më shumë
Vertical.png

Përgjigje ndaj pandemisë aktuale COVID-19

Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNKT) ofron përgjigje socio- ekonomike ndaj pandemisë aktuale COVID-19.

Lexo më shumë