EULEX: Bashkohuni me ekipin tonë

| #EULEX

EULEX-i në Kosovë po fton kandidatë të kualifikuar të bëjnë kërkesë për pozicionet e tij të lira të Stafit Lokal të Asistentit të Gjuhës (Serbisht-Anglisht), Zyrtari i Telekomunikacionit (VoIP) dhe Zyrtari i Rrjetit IT.

EULEX Kosova është Misioni më i madh i Politikave të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Ne jemi në kërkim të profesionistëve që dëshirojnë të jenë pjesë e një organizate të shpejtë dhe dinamike e cila ofron mundësi për zhvillim personal dhe profesional.

Lexoni më shumë në: http://bit.ly/303plh2

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë