GIZ Kosovo: Thirrje për aplikim

giz.png | #GIZKosovo

A ju pëlqen të bëni punë kreative dhe origjinale? Atëherë, shihni thirrjen e mëposhtme të inicuar nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe GIZ Kosova, në emër të Qeverisë gjermane.

Ju do të kontriboni në promovimin e sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional (AAP) të Kosovës veçanërisht në të mësuarit në vendin e punës (MVP) duke dërguar një model të hartuar të stemës dhe një slogan tërheqës.


Afati për pranimin e propozimeve tuaja është i hapur deri më 3 korrik.

Lexo më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

IVana.PNG

OpisMEDIJavanje me Ivana Jeremić

OpisMEDIJavanje: Verifikimi i informacionit mbron gazetarin dhe reputacionin e mediave.

Lexo më shumë
IASC111.png

Heroi im je ti

"Heroi im je ti" - libër COVID për fëmijë.

Lexo më shumë