Shkolla alternative për të drejtat e njeriut

yihr.jpg | #YOUTH #KosovoYIHR

YIHR KS fton të gjithë studentët e shkencave sociale të universiteteve publike dhe private të Kosovës që të aplikojnë për edicionin e tretë të Shkollës Alternative për të Drejtat e Njeriut.

Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut është e organizuar me qëllim të edukimit dhe fuqizimit të të rinjve për të identifikuar dhe trajtuar si duhet shkeljet e të drejtave të njeriut, barazinë gjinore dhe të drejtat e minoriteteve.

Si vazhdim i shkollës alternative do të organizohet një vizitë e mundshme në Beograd.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

IVana.PNG

OpisMEDIJavanje me Ivana Jeremić

OpisMEDIJavanje: Verifikimi i informacionit mbron gazetarin dhe reputacionin e mediave.

Lexo më shumë
IASC111.png

Heroi im je ti

"Heroi im je ti" - libër COVID për fëmijë.

Lexo më shumë