Thirrja e jashtme për aplikime

eulex.jpg | #EULEX

Misioni EULEX në Kosovë po fton kandidatë të kualifikuar të bëjnë kërkesë për pozicionet e tij aktualë bosh, afatshkurtra, të Stafit Lokal në Njësinë Mjekësore dhe Departamentin e Sigurisë dhe Sigurisë, për të përmbushur kërkesat e tij aktuale operacionale të krijuara nga situata pandemike COVID-19.

Misioni EULEX në Kosovë është Misioni më i madh i Sigurisë dhe Mbrojtjes së Politikës së Bashkimit Evropian. Ne jemi në kërkim të profesionistëve që dëshirojnë të jenë pjesë e një organizate të shpejtë dhe dinamike e cila ofron mundësi për zhvillim personal dhe profesional.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë