YIHR: Vende të lira pune

YIHR.jpg | #KosovoYIHR

Ne jemi duke kërkuar një Ndihmës të Programit dhe Komunikimit për t'u bashkuar me ekipin tonë.

Detaje rreth pozicionit:
 • Vendi: Prishtinë
 • Data e fillimit: Sa më shpejt të jetë e mundur
 • Kohëzgjatja: 30 muaj (me mundësi zgjatjeje)
 • Statusi: me kohë të plotë
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
 • Ndihmoni në zbatimin e të gjitha aktiviteteve në kuadër të projekteve të implementuara nga YIHR KS
 • Përgjegjës për të gjithë logjistikën në lidhje me aktivitetet e projekteve
 • Menaxhoni kanalet e komunikimit të YIHR KS të tilla si email, faqe në internet dhe llogari të tjera të mediave sociale në përputhje me strategjinë e komunikimit
 • Përgatitni dhe mirëmbani buletinin e YIHR KS
 • Mbani listën e postës për të gjithë palët e interesuara relevante të YIHR KS
 • Bëhuni pikë kryesore e kontaktit dhe mbani marrëdhëniet me të gjitha mediat në Kosovë
 • Përgatitni deklarata për shtyp
 • Prodhoni materiale promovuese për YIHR KS, postera, fletëpalosje, video të shkurtra, etj
 • Mbani shënime në të dhënat e komunikimit, siç janë numri i ndërveprimeve në mediat sociale, numri i shikimeve në faqen në internet, etj.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.