YIHR: Vende të lira pune

YIHR.jpg | #KosovoYIHR

Ne jemi duke kërkuar një Ndihmës të Programit dhe Komunikimit për t'u bashkuar me ekipin tonë.

Detaje rreth pozicionit:
 • Vendi: Prishtinë
 • Data e fillimit: Sa më shpejt të jetë e mundur
 • Kohëzgjatja: 30 muaj (me mundësi zgjatjeje)
 • Statusi: me kohë të plotë
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
 • Ndihmoni në zbatimin e të gjitha aktiviteteve në kuadër të projekteve të implementuara nga YIHR KS
 • Përgjegjës për të gjithë logjistikën në lidhje me aktivitetet e projekteve
 • Menaxhoni kanalet e komunikimit të YIHR KS të tilla si email, faqe në internet dhe llogari të tjera të mediave sociale në përputhje me strategjinë e komunikimit
 • Përgatitni dhe mirëmbani buletinin e YIHR KS
 • Mbani listën e postës për të gjithë palët e interesuara relevante të YIHR KS
 • Bëhuni pikë kryesore e kontaktit dhe mbani marrëdhëniet me të gjitha mediat në Kosovë
 • Përgatitni deklarata për shtyp
 • Prodhoni materiale promovuese për YIHR KS, postera, fletëpalosje, video të shkurtra, etj
 • Mbani shënime në të dhënat e komunikimit, siç janë numri i ndërveprimeve në mediat sociale, numri i shikimeve në faqen në internet, etj.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë