Ndërtimi i besimit në sistemin e drejtësisë dhe përmirësimi i realizimit të drejtave të njeriut përmes monitoruesve laikë të gjykimeve

EULEX.jpg | #EULEX #HUMAN RIGHTS

Në maj të vitit 2020, Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) nxori ​​Raportin me titull "Drejtësia në sytë e qytetarëve". Kt raport është rezultati i Fazës 1 të projektit të financuar nga EULEX-i "Ndërtimi i besimit në sistemin e drejtësisë dhe përmirësimi i realizimit të drejtave të njeriut përmes monitoruesve laikë të gjykimeve". Ajo u realizua nga IKD prej muajit tetor 2019 deri në mars 2020.  

Tetëmbëdhjetë monitorues jo-ekspertë (laikë), të përzgjedhur në bazë të dia kritereve të ndryshme, përfshirë moshën, gjininë, përkatësinë etnike dhe rajonet, të cilët i monitoruan 360 seanca të gjykimeve penale në të gjithë Kosovën. Ata i vlerësuan këto seanca penale për çështje të thjeshta por të rëndësishme të drejtave të njeriut dhe korrektësisë procedurale, duke përfshirë: barazinë para ligjit, transparencën dhe paanshmërinë e gjykatave, si dhe të drejtat për gjykimi të drejtë. IKD i ka analizuar komentet e monitoruesve laikë dhe e ka hartuar këtë raport vlerësues.  

Lexoni raportin

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë