Programi i shkëmbimit të të rinjve

yihr.png | #YOUTH #KosovoYIHR

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS) fton të gjithë të rinjtë/rejat nga komuniteti serb dhe shqiptar në Kosovë të moshës 16 - 30 vjeç të bëhen pjesë e Programit për Shkëmbime Rinore II në kuadër të projektit “Kosovo Youth Dialogue Activity” që mbështetet nga USAID.

Rreth programit:

YIHR KS do të organizoj shkëmbimin e dytë një - javor me të rinj nga komuniteti shqiptar dhe serb, me qëllim që të rinjtë/rejat të kenë mundësi të shkëmbejnë përvoja, ide dhe opinione, si dhe të mësojnë për drejtësinë tranzicionale, ballafaqimin me të kaluarën, dialogun ndërkulturor dhe aftësi tjera komunikimi. Në total, 30 persona do të marrin pjesë në shkëmbimin e dytë.

Lexo më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë