Thirrje e hapur për dorëzimin e punimeve artistike me temën " Afërsia e ngushtë”

OSCE.jpg | #OSCE

Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe alumnaet e Akademisë së Dialogut kanë filluar Projektin “Afërsia e ngushtë”, një fushatë online për të promovuar vlerat e bashkësisë dhe mbështetjes, pavarësisht nga dallimet, dhe për të nxitur bashkëpunimin midis të rinjve të interesuar në fushën e arteve pamore. Ftojmë personat kreativ nga zonat që mbulohen nga Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Misioni i OSBE-së në Serbi që të dorëzojnë punimet e tyre në këtë temë, përfshirë: fotografi, pikturë, video, art dixhital 2D dhe art interaktiv. Punimet do të bëhen pjesë e një ekspozite online të Akademisë së Dialogut, mbështetur nga DokuFest, kurse tre veprat më të mira do të shpërblehen me çmime.

Lexo më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë