OSBE: Jemi duke Punësuar!

OSCE.jpg | #OSCE

LIDHET NGA: Misioni i OSBE-së në Kosovë
Numri i vakancës: VNKOSC02277
LLOJI I PUNANS: Praktikant
NUMRI I POSTAVE: 1
STACIONI I DETYRS: Prishtinë / Prishtinë
DATA E Ç ISSHTJES: 28 Gusht 2020
AFATI PR APLIKIM: 18 Shtator 2020 - 23:59 Koha e Evropës Qendrore (CET / CEST)
Data e hyrjes në detyrë: 2 nëntor 2020

Kohëzgjatja e praktikës në Departamentin e Demokratizimit është 6 muaj.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë