OSBE po punëson!

152031006_2837178269880025_5776230580712473372_o.jpg | #OSCE

Pozicionet e mëposhtme janë të lira në Misionin tonë.

Lexo më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

152867918_189033369644571_2407974891780106805_n res.jpg

Thirrje për pjesëmarrës/e

GAIA Kosova po organizon një punëtori për paqen në Mitrovicë më 3 mars 2021, e cila do të drejtohet nga Nejat Ismajli.

Lexo më shumë
153703862_4044631335570146_7256673688564903399_o.jpg

PUNËTORI: Themelimi i Rrethit kohesiv

Një punëtori për themelimin e Rrethit Kohesiv, si pjesë e aktivitetit RCT, u mbajt sot në Mitrovicë.

Lexo më shumë