Thirrje e Hapur për Blogs më të Mirë

157284165_756528028336425_5760376040431592202_n.png | #YOUTH

A jeni shkrimar të rinj dhe të pasionuar që jetoni në Kosovë?
A besoni në fuqinë e blogeve dhe artikujve për rritjen e ndërgjegjësimit dhe a i shihni si mjete të ndryshimeve në shoqëri?
Nëse kjo vlen për ju, "United Youth Task Force" si rrjet i paqendërtuesve të rinj nga Kosova në bashkëpunim me programin e Kombeve të Bashkuara për Rini, Paqe dhe Siguri të udhëhequr nga Misioni i OKB-së në Kosovë, do të pranoj bloge dhe artikuj nga shkrimtarë të rinj të Kosovës duke i nxjerr në pah çështjet që prekin të rinjt e komuniteteve të ndryshme, sfidat e tyre specifike si rrjedhoj e pandemisë COVID-19 dhe/ose tregim rreth të rinjve që avokojnë për ndryshime dhe janë të përfshirë në zgjidhjen e problemeve në komunitetin e tyre.

Lexo më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë